AGB

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Тази уеб страница (наречена за по-кратко „САЙТ“) се управлява от Борикар ЕООД, с адрес на управление Русе, ул. Доростол 5А, ЕИК BG200409038.

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.

Използвайки този САЙТ, Вие се съгласявате с тези правила и условия.

Правилата и условията изброени по-долу установяват минимални изисквания. Използването на САЙТА се подчинява на разпоредбите на закона.

Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им и са задължителни за всички потребители и клиенти.

Ако някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на САЙТА се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Ползвайки САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват общите условия, както и приложимите закони.

Борикар ЕООД ще полага усилия информацията представена в САЙТА да е вярна. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация, Борикар ЕООД уточнява, че предоставените изображения на продуктите имат информационен характер, и доставените продукти могат да се различават от изображенията по някакъв начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите.

Също така, някои от характеристиките или цените на продуктите, представени в САЙТА, могат да бъдат променени от Борикар ЕООД без предизвестие и могат да съдържат оперативни грешки.

Също така, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, понякога описанията на продуктите могат да бъдат непълни. Въпреки това, от Борикар ЕООД ще се стремим да предоставим най-подходящата и вярна информация.

Промоциите представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата.

САЙТЪТ може да съдържа и линкове към други сайтове. Борикар ЕООД не носи отговорност за политика на поверителност, практикувана от уебсайтове, които не администрира, както и друга информация, спомената в тези сайтове.

В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е лице, което влиза в САЙТА, и е съгласно с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на САЙТА.

"КЛИЕНТ" е лице, което влиза в САЙТА, и е съгласно с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на САЙТА, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване, което подава и финализира поръчка.

"ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ" представлява използването на САЙТА по начин, който противоречи на добрата практиката в областта, на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на Борикар ЕООД.

"ПОРЪЧКA" е електронен документ, създаден вследствие на влизането на КЛИЕНТА в САЙТА, който е форма на комуникация между Борикар ЕООД и КЛИЕНТА.

"ДОГОВОР" е ПОРЪЧКА, потвърдена от Борикар ЕООД, чрез която Борикар ЕООД се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

САЙТЪТ може да бъде изпозван само със законни цели.

Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, но без да ограничава достъпа, като например:

- с цел за измама или по друг начин за извършване на престъпление или друга незаконна дейност

- изпращането, използването или повторното използване на всякакъв вид  материали, които са незаконни, обидни, оскърбителни, клеветнически, нецензурирани или заплашителни, или са несъвместими с правилата за авторско право, търговската марка, конфиденциалността, сигурността на личните данни, или е обидно, съдържа вируси, политически послания или каквато и да е форма на спам.

Борикар ЕООД си запазва правото да откаже достъп в САЙТА, на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКАТА, дори и потвърдените поръчки.

Борикар ЕООД не продава продукти на непълнолетни. Физическите лица, които не са достигнали 18-годишна възраст могат да правят ПОРЪЧКИ в САЙТА само в присъствието на родител или настойник.

 

УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ. ДОГОВОР.

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на Борикар ЕООД.

Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от Борикар ЕООД като предложение за договор.

Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие, като КЛИЕНТ потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който Борикар ЕООД осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.

Ако Борикар ЕООД потвърждава изпълнението на една ПОРЪЧКА, това означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от Борикар ЕООД се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от Борикар ЕООД до КЛИЕНТА, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

Борикар ЕООД в нито един момент не разглежда непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР.

ДОГОВОРЪТ влиза в сила при потвърждение на ПОРЪЧКАТА от Борикар ЕООД.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР.

 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.

Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от Борикар ЕООД. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от Борикар ЕООД в САЙТА.

Информация относно наличността на продуктите, които Борикар ЕООД продава, е предоставена в САЙТА и на страницата на всеки продукт. Когато продуктът е представен в САЙТА като наличен, това означава, че е наличен минимум един брой от него. След преглед на ПОРЪЧКАТА, Борикар ЕООД уведомява КЛИЕНТА чрез e-mail, в случай че продуктът не е в наличност, ако наличността не е била обновена по технически причини. Борикар ЕООД не носи отговорност за необновена наличност по технически причини.

Внимание:  времето за доставка на продуктите е променливо.

 

ЦЕНА НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в САЙТА. Цената може да бъде променена от Борикар ЕООД във всеки момент без предупреждение.

За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин Борикар ЕООД предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи Борикар ЕООД ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена.

Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.

В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена.  В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена.

С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък.

Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. Борикар ЕООД издава на КЛИЕНТА фактура за поръчаните продукти и услуги, а КЛИЕНТЪТ има задължението да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура съгласно законодателството в България.

 

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва  от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги – от сключване на договора с удържане на разходите за връщане.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на КЛИЕНТА след оценка на щетите.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 30 (тридесет) дни от връщането.

Изключения

Следните категории продукти не могат да се връщат:

а) Продукти, изработени или преработени според спецификации на потребителя

б) Персонализирани продукти

в) Продукти, които по своя характер не могат да бъдат върнати или могат бързо да се унищожат или повредят

 

ГАРАНЦИЯ

Продуктите, които се продават от Борикар ЕООД през сайта www.recaro-bulgaria.com, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.

Изключения: в предвид специфичното приложение на предлаганите от Борикар ЕООД продукти, а именно използването им в модифицирани автомобили* на гаранция не подлежат продуктите продавани в следните категории:

а) Рейсинг седалки

б) Аксесоари

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна.

 

ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ

Борикар ЕООД не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от Борикар ЕООД на което и да е  от задълженията си относно ПОРЪЧКА/ПРИЕТА ПОРЪЧКА, и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продуктите.

Борикар ЕООД не носи отговорност за преки загуби (включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението на договора от страна на Борикар ЕООД. Борикар ЕООД не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти. Борикар ЕООД не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор.

 

Непреодолима сила

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по договор, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо събитие, извън контрола на страните и не може да бъде избегнато (съгласно законодателството в България).

Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването и, да вземе всички мерки да се ограничат последствията от това събитие, и да докаже невъзможността да се изпълнят задълженията в рамките на 15 (петнадесет) дни от възникването на събитието.

 

Приложимо право и подсъдност

ДОГОВОРЪТ е подчинен и ще бъде тълкуван съгласно действащото законодателство на Република България, като се изключва Конвенцията на Организацията на Обединените Нации за международните договори за продажба на стоки.

Всеки съдебен спор, възникнал от или във връзка с този ДОГОВОР, ще бъде разглеждан в рамките на изключителната компетентност на съда гр. Русе, България, при спазване на разпоредбите относно юрисдикцията при потребителски сключени договори, посочени в Регламент (ЕО) 44/2001 или задължителните еквивалентни правила и правилници, ако са приложими.

Този сайт е собственост и се управлява от Борикар ЕООД.

Можете да се свържете с нас, като посетите www.recaro-bulgaria.com / Контакти

 

* Модифициран автомобил е всеки автомобил, различен от вида и техническите характеристики, с който е бил произведен.